Schilderen uit het geheugen

Van Reem schildert al enkele jaren vaak met als enige referentie zijn verbeelding. Maar sinds  midden 2016 wordt er geoefend, om letterlijk vanuit het geheugen te schilderen. Zo wordt naar een landschap gegaan dat intensief en selectief bekeken wordt. De bedoeling is dat de voornaamste landschapselementen in het geheugen worden gegrift. Daarna wordt in het atelier geschilderd en soms nog een keer naar de plek teruggegaan.

Deze methode geeft veel ruimte voor spontaniteit en een meer eigen kleurregistratie. Dat dit mogelijk wat ten koste gaat van een kompleet waarheidsgetrouw eindproduct, is onderschikt, want stemming en sfeer worden door hem belangrijker gevonden dan correcte registraties en details.

Vooral zijn zeegezichten [De brandingfilms van de schilder Kingwell zijn hierbij een goed hulpmiddel]  en bloemstillevens ontstaan veelal op deze wijze.

Het schilderij 'Asters' op deze pagina is zo ontstaan. De bloemen stonden beneden in de woonkamer, waar tijdens het schilderen in het atelier, enkele keren naar is teruggekeerd. De vaas was een rechte zwarte vaas , die is vervangen door een denkbeeldige blauwe.

Het oefenen in het schilderen uit het geheugen, door Van Reem bedacht  en toegepast,  is zeker niet nieuw. Rond 1910 schreef de kunstenaar Lecocq de Boisbaudran zijn 'Training of the memory in art'. En de Amerikaanse schilder Terry Delapp [1934] laat hiervan voorbeelden zien in zijn boekje 'The art of memory'.